Nezblázněte se z úklidu


Mít doma Äisto a vÅ¡echno uspořádané je normální. Ten mÄ›lo by být. Pokud nÄ›kdo vyrůstal v rodinÄ› kde se na pořádek nedbalo, nejspíš si takový ÄlovÄ›k ponese stejný názor i do dospÄ›losti. VÄ›tÅ¡ina lidí naÅ¡tÄ›stí byla vychována v tom že pořádek je normální a tak se logicky snaží mít doma uklizeno. V naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› domácností se o pořádek starají ženy. Má to mnoho důvodů, z nichž mnohé jsou jen výmluvami mužů, že by to sami nezvládli.

úklid kbelík

Manipulace
UrÄitÄ› i vám nÄ›kdy Å™ekl váš muž že vy umíte uklízet daleko lépe než on. VÄ›dÄ›la jste, že jde o manipulaci a o snahu se z úkolů vykroutit? Tato vÄ›ta vás má potěšit a donutit nechtít po nÄ›m nic, protože proÄ to chtít po nÄ›kom jiném, když to vy umíte nejlíp? Už na to neskoÄte.

Spousta žen má potÅ™ebu mít domácnost neustále dokonale uklizenou a uspořádanou, a to i pÅ™esto, že mají dÄ›ti a tÅ™eba psa. Problém je, že udržet domácnost v takovém stavu je téměř nemožné, a stojí to opravdu spoustu Äasu, který můžete vÄ›novat rodinÄ›. Za pár let, aÅ¥ budou dÄ›ti velké, těžko budete vzpomínat na to, jak jste mÄ›li krásnÄ› uklizeno…

Raději snižte nároky
Nemusíte mít doma dokonale Äisto, obÄasné otisky prstů na francouzském oknÄ› jsou jen důkazem toho, že máte doma spokojené dÄ›ti, které mohou objevovat svÄ›t. Je normální mít doma troÅ¡ku Å¡pinavé, důležité je se nelepit k podlaze. Berte uklizenou domácnost jako příjemný bonus a ne nutnost.

mytí oken

Pokud nestíháte ani úklid který by alespoň zÄásti splňoval vaÅ¡e požadavky, prostÄ› zapřáhnÄ›te muže, a podle vÄ›ku i dÄ›ti. Navíc jim tím pÅ™edáte dobré návyky do života. Velký úklid jednou za pár mÄ›síců můžete pÅ™enechat úklidové firmÄ›. Odrazovat vÅ¡echen svůj volný Äas úklidu, i když taky chodíte do práce, zatímco váš milý se válí na gauÄi, je přímá cesta k rozchodu. Muž si toho nebude vážit a bude to pro nÄ›j samozÅ™ejmost a vy budete jen unavená a bez nálady.