Jste solidní zaměstnavatel?

Každá firma, která má zaměstnance, potřebuje personalistu. Personalista ve velkých firmách může vézt výběrová řízení, v těch menších si může vybírat své zaměstnance přímo majitel firmy. Ale personalistika je hlavně o jiných věcech, o sepisování smluv při nástupu do zaměstnání nebo při ukončení zaměstnaneckého poměru, o přihlášení a odhlášení zaměstnance zdravotní pojišťovně a v neposlední řadě, aby zaměstnanci dostali svou zaslouženou mzdu.

Personalistika a mzdy, to jsou věci, které musí mít každá firma v pořádku. Pokud nenahlásí své nové zaměstnance na zdravotní pojišťovně, bude mít problémy s úřady, a pokud zaměstnanci nedostanou svou mzdu, tak budete mít problémy s nimi a brzo můžete být bez zaměstnanců.

smlouva

Personalistika je hlavně hromada papírování a tu nemá nikdo moc rád, proto je nejjednodušším způsobem najmout si firmu, která se vám o tyto záležitosti bude starat. Personalistika Praha nabízí odborníky, kteří mají znalosti a zkušenosti, aby vše odpovídalo zákonům v naší republice.

Když se firma rozrůstá, začne zaměstnávat více a více zaměstnanců a v jistém okamžiku zjistíte, že jich je tolik, že musíte najmou personalistu, který se o všechny věci, které jsou se zaměstnanci spojené, profesionálně postará. Personalistika není to stejné jako účetnictví, personalistika je o vašich zaměstnancích a věcech kolem nich. Nejmenší možná firma, to bude firma o jednom člověku, který bude jak ředitel, tak zaměstnanec. A ta největší? Ta může mít tisíce zaměstnanců, a tím pádem bude mít obrovskou agendu. S každým zaměstnancem je spojena řada úkonů, které je firma povinná provádět.

smlouva

Přijmout do své firmy nového zaměstnance, tak si řádně přečtete jeho životopis a zvážíte, zda je vhodný pro vaši firmu a na dané pracovní místo. A naopak, zaměstnanec předpokládá, že jste solidní zaměstnavatel a veškeré náležitosti jako pracovní smlouva a platový výměr budou zpracované na profesionální úrovni.