Pruty, navijáky a další rybářské potřeby


Náš e-shop vám nabízí kromÄ› prutů a navijáků i ostatní důležité rybářské potÅ™eby. NÄ›které jsou nezbytné, jiné jsou spíše doplňkové. Specializujeme se na kvalitní vybavení pro rybáře. Tento sport a koníÄek bez dobrých pomůcek provozovat nejde. Máme pro vás potÅ™eby pro muÅ¡karinu, feeder, přívlaÄ, kapraÅ™inu, sumcaÅ™inu nebo tÅ™eba i moÅ™ský rybolov. Vybaví se tedy u nás kvalitnÄ› každý rybář. NaÅ¡e zboží uspokojí jak zaÄáteÄníky, tak i zkuÅ¡ené rybáře. Mezi žádané rybářské potÅ™eby patří i rybářské sety pro nejmenší dÄ›tské rybáře. DÄ›ti se hravou formou uÄí jak správnÄ› rybaÅ™it, jak se koncentrovat, a procviÄují si zruÄnost a trpÄ›livost.

Feederové rybářské pruty

Existuje nÄ›kolik rybářských technik. Moderní rybářské potÅ™eby pro techniku feeder jsou velice populární. Feederové rybářské pruty jsou velice žádané. Tato technika využívá Å¡piÄku prutu pro signalizaci zábÄ›ru. Feederové Å¡piÄky se dají obměňovat podle proudu vody, a oÄekávané zátěže. Pruty se vyrábÄ›jí v různých délkách a gramážích. Ty nejjemnÄ›jší a nejlehÄí jsou známé také jako pruty pickerové.